Från hemlöshet till tryggt boende

Vi bidrar till ett bättre samhälle

Tillsammans med dig som myndighetsrepresentant tar vi fram den bästa stöd- och boendelösningen för just din klient.

TamiraAkademin utbildar morgondagens socialarbetare och kompetensutvecklar såväl vår egen personal som externa aktörer. 

Trygghetsjouren är en tjänst för dig som äger eller förvaltar fastigheter. Jouren skapar trygga miljöer och är tillgänglig när du inte kan vara det.

Tamira utvecklar stöd- och boendelösningar som möter samhällets behov

Vi tillhandahåller boende i hemmiljö med stöd utformat efter varje individs förutsättningar. Nycklarna till framgång finner vi i individen tillsammans med våra grundpelare: boende, personlig utveckling, sysselsättning och social gemenskap.

Om Tamira

Tamira grundades år 2000 utifrån övertygelsen om att alla människor kan bryta ett utanförskap och bli en del i samhällsgemenskapen om de får rätt stöd. Inom Tamira tror vi på människors lika värde och att alla människor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.