Kunskap är en förutsättning för kvalitativt socialt arbete och genom akademin utbildar vi morgondagens socialarbetare och kompetensutvecklar vår egen personal. TamiraAkademin anordnar föreläsningar, kurser och utbildningar i samarbete med bl.a. Sverigehälsan och andra externa aktörer. TamiraAkademin riktar även kursutbud till externa aktörer.

För frågor om utbildningar eller vid intresse att samarbeta med TamiraAkademin vänligen kontakta Annika Persson 🕾 040- 688 08 08 alternativt annika.persson@tamira.se

Ett axplock av TamiraAkademins utbildningar:

 • Kvalificerad YH-utbildning för Socialpedagogexamen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
 • Brandskyddsutbildning
 • S-ABC, HLR och hjärtstartare
 • Hantering av hot och våld
 • Konflikthantering
 • Sekretess, GDPR – personuppgiftsbehandling och gallring
 • Socialrätt, Lex Sarah, anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa
 • Dokumentation i socialt arbete
 • Hyresrätt
 • Internutbildningar i Tamiras arbetssätt, policy och rutiner
 • Internutbildning i Tamiras kvalitets- och dokumentationssystem

”Tamira är en seriös och framåtblickande samhällsaktör som driver en positiv utveckling i branschen genom kvalificerade utbildningsinsatser”– Peter Stjernfeldt, VD Sverigehälsan