Återfallsprevention – en välprövad insats med stor utvecklingspotential

Det första kritiska steget mot att lämna en destruktiv livssituation är att faktiskt ta det. I många fall är det just efter det första steget som den verkliga resan börjar.

Återfallsprevention är en form av KBT (Kognitiv beteendeterapi) som syftar till att identifiera omständigheter för att missbruk eller negativa beteenden återupptas. Lars Gustavsson arbetar till vardags som psykolog på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där han är specialiserad inom beroendevården. Förutom verksamhet kring utredning och behandling är Lars engagerad inom utbildning kring beroende och missbruksfrågor. ”Återfallsprevention är ingen dagslända.

Metoden togs fram för ungefär 25 år sedan i en stor amerikansk studie och slog igenom. Det faktumet att den fortfarande är väldigt aktuell visar på dess relevans. Det säger oss också att det finns stora problem kring missbruk och återfall i vårt samhälle och via återfallsprevention har vi en lämplig ingångsvinkel” Men enligt Lars kan insatsen må bra av ytterligare utveckling, för i många avseenden utvecklades metoden i en annan tidsålder. Det här har även återfallspreventionens utvecklare varit självkritiska med. Tidigare, berättar Lars, såg missbruks- och beroendeproblematiken väldigt annorlunda ut, med den största skillnaden att missbruk generellt sett var betydligt mer inriktat på en specifik substans.

Idag är det i större omfattning tal om blandmissbruk, där ett missbruk i många fall inte kan ses som begränsad till en drog. Förutom missbruket i sig menar Lars att det idag även finns en mer närvarande samsjuklighet, då det mer frekvent förekommer att psykisk ohälsa ses som sammanhängande med missbruk. I återfallspreventionens tidiga dagar gjordes den kopplingen mer sällan. ”Missbruket av ett flertal olika droger och samsjuklighet är utmaningar för återfallspreventionen. Den är inte anpassad för den komplexitet det innebär. Därför är det så viktigt att anpassa återfallsprevention som behandlingsinsats och verkligen tänka på vilka individerna är och hur den lämpligast kan fungera för just dem”. Enligt Lars har verksamheter som Tamira en viktig roll i att sjösätta återfallsprevention och se till att dess positiva konsekvenser får verkningar ut i samhället. ”Med en större kontinuitet än sjukvården, som träffar klienter mer sporadiskt, har Tamiras arbete med återfallsprevention potential att vara väldigt effektivt.

Om insatser kontinuerligt genomförs där klienten faktiskt bor finns större möjlighet att få genomslag i vardagen. Tamira likt andra företag i sektorn har ett ansvar kring vilka riktlinjer som gäller från socialstyrelsen, där återfallsprevention går att hitta. På så sätt tar Tamira ansvar genom att lyssna in och engagera sig kring återfallsprevention” Lars tror att återfallsprevention kommer bestå som förekommande insats. Men i framtiden ser han hur den bör se än mer till komplexiteten av faktorer som blandmissbruk och samsjuklighet. Även hur insatsen kan breddas för att täcka in återkommande depression, ångest och icke missbruksrelaterade områden ser Lars insatsen som en nödvändig väg in i framtiden. För oss på Tamira är det en självklarhet att alltid säkerställa de bästa tänkbara förutsättningarna för personlig utveckling för våra klienter.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för din bästa upplevelse.