Social gemenskap, sysselsättning och kunskap

På Tamiras BoCentrum erbjuds aktiviteter som kan inspirera i både vardag och på fritiden. BoCentrum ger möjlighet till social träning — att ingå i ett socialt sammanhang, skapa nya gemenskaper men även tillfälle till att delta utifrån sina egna premisser.

BoCentrum anordnar aktiviteter som ger stöd att

  • hitta en sysselsättning i form av t.ex. skola, praktik eller arbete.
  • sköta sin ekonomi och sitt hushåll.
  • planera och laga nyttiga och billiga måltider.
  • söka eget boende och få kunskap om rättigheter och skyldigheter som blivande hyresgäst.

BoCentrum anordnar aktiviteter med fokus på bland annat

  • kreativitet
  • återbruk
  • mindfullness
  • återfallsprevention
  • hälsa
  • välgörenhet

Vi bjuder in till föreläsningar och besök från olika samhällsaktörer, föreningar, inspiratörer eller andra som gjort en positiv förändringsresa i sitt liv.

Skulle du vilja bidra till att öka våra boendes samhällskunskaper eller genomföra en aktivitet tillsammans med oss eller hos oss? Kontakta oss via info@tamira.se eller växeln 🕾 040-688 08 00