Individanpassat stöd utifrån förutsättningar och behov

Tamira utvecklar och erbjuder stöd- och boendelösningar anpassade efter behov av sociala insatser som vi möter i samhället. Vi tillhandahåller boende i hemmiljö med ett stöd utformat efter varje individs behov och förutsättningar. Nycklarna till framgång finner vi i individen tillsammans med grundpelarna: boende, personlig utveckling, sysselsättning och social gemenskap. Vår dörr står öppen!

Placeringsförfrågan: 040-688 08 00


Uven

 • Helt handikappanpassat boende
 • Väl upparbetat samarbete med hemtjänst, hemsjukvård och funktionsstödsförvaltningen
 • Upparbetat och gott samarbete med öppenvårdspsykiatrin, samt med missbruksvården, öppenvård, LARO etc. 
 • Enskild lägenhet med självhushåll
 • Möjlighet till eget andrahandskontrakt under stödperioden
 • Drog- och alkoholfritt
 • Gemensamhetslokal
 • Personal dygnet runt för stöd och trygghet

Boka informationsmöte på Uven 🕾 040-688 08 60


Ugglan

 • För personer med utökat behov av stöd för att klara sitt boende och att skapa hållbara vardagsrutiner
 • Enskild lägenhet med självhushåll
 • Möjlighet till eget andrahandskontrakt under stödperioden
 • Drog- och alkoholfritt
 • Gemensamhetslokal
 • Personal dygnet runt för stöd och trygghet

Boka informationsmöte på Ugglan 🕾 040-688 08 50


Stödboende City

 • För barn och unga från 16 år till och med 20 år
 • Eget boende med självhushåll
 • Individuellt anpassat stöd med förberedelser för ett självständigt liv och boende
 • Drog- och rökfritt
 • Personal dagtid och 24-timmarsjour
 • Tillstånd från IVO

Boka informationsmöte på Stödboende City 🕾 040-688 08 40


BoNu

 • För personer med en nivå av självständighet men med behov av individuellt stöd i sitt förändringsarbete
 • Enskild lägenhet med självhushåll
 • Stöd och riktade insatser för att upprätta en vardag med hållbara rutiner inför eget bostadskontrakt
 • Drog- och alkoholfritt
 • Personal dagtid och 24-timmarsjour

Boka informationsmöte: BoNu City 🕾  040-688 08 30 BoNu Lindgården 🕾  040-688 08 60


Vårt stöd

Tillsammans med socialsekreterare och klient anpassar vi och behovsmatchar personens boende och vistelse hos oss. Nycklarna till framgång finner vi i individen tillsammans med grundpelarna: boende, personlig utveckling, sysselsättning och social gemenskap.

Vi arbetar utifrån genomförandeplanen, följer upp den individuella utvecklingen och återkopplar till socialsekreteraren. Vi arbetar systematiskt i enlighet med vår arbetsprocess och klientarbetet dokumenteras och följs upp i vårt eget kvalitets- och dokumentationssystem.

Varje socialsekreterare (eller annan myndighetsutövare) får minst en utsedd kontaktperson per klient.

Vi stöttar de boende hos oss med vardagsstruktur, pedagogiska och sociala aktiviteter, motivation till arbete, studier och meningsfull fritid, samhällsorientering, hushållsekonomi, kosthållning, psykisk och fysisk hälsa med mera. Vi vägleder de som bor hos oss för att hitta sin egen nivå av självständighet och erbjuder stöd för att knyta upp externa stöd- och vårdinsatser, bibehålla sunda vanor och goda relationer. Till stöd för arbetet erbjuder Tamiras BoCentrum gemensamma och målgruppsanpassade aktiviteter.

Placeringsförfrågan: 040-688 08 00