Vi kan konsten att se individen, skapa relationer och ge anpassat stöd!

Tamira utvecklar och erbjuder stöd- och boendelösningar anpassade efter behov av sociala insatser som vi möter i samhället. Vi tillhandahåller boende i hemmiljö med ett stöd utformat efter varje individs behov och förutsättningar. Nycklarna till framgång finner vi i individen tillsammans med grundpelarna: boende, personlig utveckling, sysselsättning och social gemenskap. Vår dörr står öppen!

Placeringsförfrågan: 040-688 08 00


Uven +boende

 • För personer med utökat behov av stöd som av olika orsaker inte bor på äldre-, rehab- eller LSS-boende.
 • Enskild lägenhet med självhushåll.
 • Möjlighet till eget andrahandskontrakt under stödperioden.
 • Drog- och alkoholfritt.
 • Gemensamhetslokal.
 • Personal dygnet runt för stöd och trygghet.

Boka informationsmöte på Uven 🕾 040-688 08 60


Ugglan

 • För personer med utökat behov av stöd för att klara sitt boende och att skapa hållbara vardagsrutiner.
 • Enskild lägenhet med självhushåll.
 • Möjlighet till eget andrahandskontrakt under stödperioden.
 • Drog- och alkoholfritt.
 • Gemensamhetslokal.
 • Personal dygnet runt för stöd och trygghet.

Boka informationsmöte på Ugglan 🕾 040-688 08 50


Stödboende City

 • För barn och unga från 16år till och med 20 år.
 • Eget boende med självhushåll.
 • Individuellt anpassat stöd med förberedelser för ett självständigt liv och boende.
 • Drog- och rökfritt.
 • Personal dagtid och 24-timmarsjour.

Boka informationsmöte på Stödboende City 🕾 040-688 08 40


BoNu

 • För personer med en nivå av självständighet men med behov av individuellt stöd i sitt förändringsarbete.
 • Enskild lägenhet med självhushåll.
 • Stöd och riktade insatser för att upprätta en vardag med hållbara rutiner inför eget bostadskontrakt.
 • Drog- och alkoholfritt.
 • Personal dagtid och 24-timmarsjour.

Boka informationsmöte: BoNu City 🕾  040-688 08 30 BoNu Lindgården 🕾  040-688 08 60


Familjeverksamheten

 • För små och stora familjer.
 • Enskild familjelägenhet med självhushåll.
 • Stöd till integration och ökad självständighet med familjelivet och barnen i fokus.
 • Drog- och alkoholfritt.
 • Personal dagtid och 24-timmarsjour.

Boka informationsmöte på Familjeverksamheten 🕾 040-688 08 30


Aspgården

 • För personer som behöver utökat stöd med fokus på vardagsstruktur och det individuella förändringsarbetet.
 • Eget rum i kollektiv med gemensamma måltider.
 • Extra stöd genom hög kontaktintensitet.
 • Drog- och alkoholfritt.
 • Personal dygnet runt för stöd och trygghet.

Boka informationsmöte på Aspgården 🕾 040-688 08 33


Annelund

 • För personer som behöver utökat stöd för att förändra sin sociala situation varaktigt.
 • Fokus på psykisk ohälsa, samsjuklighet och diffus problematik.
 • Eget rum i kollektiv med gemensamma måltider.
 • Extra stöd genom hög kontaktintensitet.
 • Drog- och alkoholfritt.
 • Personal dygnet runt för stöd och trygghet.

Boka informationsmöte på Annelund 🕾 040-688 08 20


Vårt stöd

Tillsammans med socialsekreterare och klient anpassar vi och behovsmatchar personens boende och vistelse hos oss. Nycklarna till framgång finner vi i individen tillsammans med grundpelarna: boende, personlig utveckling, sysselsättning och social gemenskap.

Vi arbetar utifrån genomförandeplanen, följer upp den individuella utvecklingen och återkopplar till socialsekreteraren. Vi arbetar systematiskt i enlighet med vår arbetsprocess och klientarbetet dokumenteras och följs upp i vårt eget kvalitets- och dokumentationssystem.

Varje socialsekreterare (eller annan myndighetsutövare) får minst en utsedd kontaktperson per klient.

Vi stöttar de boende hos oss med vardagsstruktur, pedagogiska och sociala aktiviteter, motivation till arbete, studier och meningsfull fritid, samhällsorientering, hushållsekonomi, kosthållning, psykisk och fysisk hälsa med mera. Vi vägleder de som bor hos oss för att hitta sin egen nivå av självständighet och erbjuder stöd för att knyta upp externa stöd- och vårdinsatser, bibehålla sunda vanor och goda relationer. Till stöd för arbetet erbjuder Tamiras BoCentrum gemensamma och målgruppsanpassade aktiviteter.

Placeringsförfrågan: 040-688 08 00