Stödboende City förbereder barn och unga, från 16 år till och med 20 år, inför ett självständigt liv och ett eget självständigt boende. Stödboende City erbjuder eget boende i fullt möblerad enrumslägenhet med individuellt anpassat stöd.

Stödboendet tar emot barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation och barn och unga som tidigare varit placerad för social problematik.

Det sammansvetsade personal-teamet arbetar ur ett socialpedagogiskt perspektiv, med ett lösningsfokuserat förhållningssätt och med en stark tro på människans egen förmåga. Grunden i arbetet är trygghet, tillit och relationskapandet. Individens delaktighet, känsla av sammanhang, tilltro till sig själv, medbestämmande, känsla av att lyckas, inre motivation och stärkta drivkrafter är centrala delar i stödinsatsen.

Barnet eller den unge och placerande socialsekreterare får minst en utsedd kontaktperson utöver föreståndaren för stödboendet. Tillgängligheten är hög och anpassas efter barnet eller den unges behov. Genomförandeplanering och uppföljning sker i samarbete mellan socialsekreterare, barn/den unge och Tamira. Den långsiktiga målsättningen är en självständig och välfungerande individ med eget boende, sysselsättning, socialt nätverk och meningsfull fritid.

Stödboende City arbetar med tillstånd från IVO och uppfyller kraven enligt 7 kap. 2 § för att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet.

  • Eget boende med självhushåll.
  • Fullt möblerad lägenhet/möjlighet till eget bohag finns
  • Målgruppsanpassade aktiviteter på Tamira BoCentrum
  • Drog- och rökfritt
  • Personal dagtid, vid behov samt 24-timmarsjour
  • Tillstånd från IVO

Boka informationsmöte på Stödboende City 🕾 040-688 08 00