Ugglan öppnade i januari 2019 och erbjuder nyrenoverade lägenheter i en enskild fastighet på lugna Limhamn med personal på plats dygnet runt. Ugglan vänder sig till människor med viss nivå av självständighet, men med ett utökat behov av stöd och som av olika skäl befinner sig långt ifrån bostadsmarknaden. Här bor man själv eller som par i en egen lägenhet med självhushåll. Lägenheterna är fullt möblerade men det går att möblera med eget bohag.

En stor gemensamhetslokal med kök ger möjlighet till social träning och pedagogiska aktiviteter. Tamiras BoCentrum anordnar aktiviteter på Ugglan och bjuder in till deltagande i målgruppsanpassade aktiviteter på andra platser.  

Det helhjärtade teamet finns i fastigheten dygnet runt och ger ett tryggt situations- och individanpassat stöd till de boende på Ugglan. Teamet består av kvalificerade boendestödjare med lång erfarenhet av socialt arbete med inriktning på samsjuklighet, missbruk, riskbruk och återfallsprevention, kognitiva begränsningar, NPF, psykisk ohälsa och psykoser. Musik, film, träning, odling och matlagning är exempel på intressen som teamet gärna delar med de boende individuellt eller i grupp.

För att maximera kontinuiteten med personalen får varje boende och socialsekreterare två kontaktpersoner. Personalen har mycket fokus på relationsskapandet, håller veckomöten med varje klient då den gångna veckan utvärderas och den kommande planeras.  Boendestödjarna bemöter och stöttar utifrån individens unika förutsättningar till att känna meningsfullhet och motivation att utföra allt från grundläggande ADL till att upprätta en strukturerad, meningsfull och hälsosam tillvaro.

Boka informationsmöte på Ugglan 040-688 08 50

  • Fullt eller delvis möblerat
  • Självhushåll
  • Andrahandskontrakt under stödperioden
  • Gemensam lokal för sociala och pedagogiska aktiviteter inkl. TV/Internet
  • Aktiviteter på Tamiras BoCentrum
  • Olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring (klient tecknar egen hemförsäkring)
  • Personal dygnet runt