Boende med stödinsatser

Motivation till förändring.

Boende med stödinsatser riktar sig till vuxna från 21 år som har en viss nivå av självständighet men som behöver stöd i sitt fortsatta förändringsarbete. Att etablera kontakter med insatser och aktiviteter som redan finns i samhället är en viktig del i stödet. Vi har boende med stödinsatser både på Limhamn och Lindängen.

Eget boende med självhushåll

Förberedelse för ett självständigt liv med ett eget boende.

Drog- och alkoholfritt

Stöd ges för att upprätthålla ett hälsosamt och drogfritt liv.

Aktivering i samhället

Fokus på daglig sysselsättning med stöd i att hitta t ex praktik och skola.

Fullt möblerad lägenhet

Boende med stödinsatser erbjuder eget boende med individuellt anpassat stöd.

24-timmarsjour

Den boende får vid inflyttning två namngivna kontaktpersoner som ansvarar och följer. Personal finns alltid tillgänglig dagtid.

Ramavtal

Tamira Tryggaboenden AB har ramavtal med Malmö Stad sedan 2021.

Anpassade stödinsatser på flera nivåer.

Vår långa erfarenhet av socialt arbete innebär att vi har stora möjligheter att nå målen i varje individuell genomförandeplan. Omständigheter i omvärlden och utbud av aktiviteter, åtgärder och kontakter att hålla fast vi efter utflyttning är viktiga pusselbitar. Arbetet ställer höga krav på personlig lämplighet och social kompetens. Vår personal är engagerad och genomgår  kontinuerlig fortbildning. 

Målet inom Boende med stödinsatser är att varje individ ska kunna leva att så självständigt liv som möjligt. Områden som får särskilt fokus är stöd för att upprätthålla drogfrihet, psykisk hälsa och ett liv fritt från kriminalitet. Men också förberedande praktiska saker som vilka regler och normer som gäller vid eget boende: Hur fungerar det med tvättstuga? När får man spela musik?