Limhamn

En lugn och trygg väg tillbaka in i samhället.

Boendet på Limhamn vänder sig till människor som under en övergångsperiod behöver extra stöd. Ofta handlar det om att etablera ett drogfritt, självständigt liv med ett permanent eget boende och en meningsfull sysselsättning

Självhushåll

Här bor man själv eller som par i en egen lägenhet med självhushåll. Personal finns dygnet runt.

Olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring

Klienten tecknar egen hemförsäkring.

Gemensamhetslokal

Gemensamhetslokal med kök ger möjlighet till social samvaro.

Gemensamhetslokal

En stor gemensamhetslokal med kök ger möjlighet till social träning och pedagogiska aktiviteter.

Fullt eller delvis möblerat

Lägenheterna är fullt möblerade men det går att möblera med eget bohag.

Fullt
möblerade lägenheter

Ugglan erbjuder eget boende i fullt möblerade lägenheter.

Drog- och alkoholfritt

Stöd ges för att upprätthålla ett hälsosamt drogfritt liv.

Stöd i den egna planen mot självständighet.

Det helhjärtade teamet finns i fastigheten och ger ett tryggt situations- och individanpassat stöd. Här finns kvalificerade boendestödjare med lång erfarenhet av socialt arbete med inriktning på samsjuklighet, missbruk, riskbruk och återfallsprevention, kognitiva begränsningar, NPF, psykisk ohälsa och psykoser. 

Kontinuitet främjas då varje boende med socialsekreterare får två kontaktpersoner. Veckomöten hålls med klienten för utvärdering och planering. Boendestödjarna arbetar utifrån individens unika förutsättningar att känna meningsfullhet och motivation i allt från ADL till att upprätta en meningsfull och hälsosam tillvaro.