Stödboende City​

På väg mot ett självständigt liv .

Stödboende City tar emot unga som är i tillfälligt behov av en bostad, tillsyn eller social träning. Här bor ungdomar i åldern 16 – 20 år som av olika skäl inte kan bo hos sin ursprungsfamilj. Stödboende City drivs med tillstånd från IVO.

Eget boende med självhushåll

Förberedelse för ett självständigt liv med ett eget boende.

Drog- och alkoholfritt

Stöd ges för att upprätthålla ett hälsosamt och drogfritt liv.

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Fullt möblerad lägenhet

Boende med stödinsatser erbjuder eget boende med individuellt anpassat stöd.

24-timmarsjour

Den boende får vid inflyttning två namngivna kontaktpersoner som ansvarar och följer. Personal finns alltid tillgänglig dagtid.

Tamira BoCentrum

Målgruppsanpassade aktiviteter förbereder för ett självständigt liv med sysselsättning och en meningsfull fritid.

Tamiras engagerade team arbetar lösningsfokuserat ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Tron på människans egen förmåga är stark.

Grunden i arbetet är trygghet, tillit och relationskapande. Individens delaktighet, känsla av sammanhang, tilltro till sig själv, medbestämmande, känsla av att lyckas, inre motivation och stärkta drivkrafter är centrala delar i stödinsatsen.

Barnet eller ungdomen får tillsammans med sin placerande socialsekreterare minst en utsedd kontaktperson utöver föreståndaren på stödboendet. Personalen finns tillgänglig efter barnet eller ungdomens behov.

Genomförandeplanering och uppföljning sker i samarbete mellan socialsekreterare, barn/ungdom och Tamira. Den långsiktiga målsättningen är en självständig och välfungerande individ med eget boende, sysselsättning, socialt nätverk och meningsfull fritid.

Stödboende City arbetar med tillstånd från IVO och uppfyller kraven enligt 7 kap. 2 § för att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet.