Stödboende City​

På väg mot ett självständigt liv .

Stödboende City tar emot unga som är i tillfälligt behov av en bostad, tillsyn eller social träning. Här bor ungdomar i åldern 16 – 20 år som av olika skäl inte kan bo hos sin ursprungsfamilj. Stödboende City drivs med tillstånd från IVO.

Eget boende med självhushåll

Inför ett självständigt liv och ett eget självständigt boende.

Drog- och alkoholfritt

Stödboende City är drog- och alkoholfritt.

Tillstånd från IVO

Stödboende City arbetar med tillstånd från IVO.

Tillstånd från IVO

Stödboende City arbetar med tillstånd från IVO

Fullt möblerad lägenhet/möjlighet till eget bohag finns

Stödboende City erbjuder eget boende i fullt möblerad enrumslägenhet med individuellt anpassat stöd.

Fullt möblerad lägenhet

Stödboende City erbjuder eget boende i fullt möblerad enrumslägenhet med individuellt anpassat stöd.

Personal dagtid, vid behov samt 24-timmarsjour

Barnet eller den unge och placerande socialsekreterare får minst en utsedd kontaktperson utöver föreståndaren för stödboendet.

Målgruppsanpassade aktiviteter på Tamira BoCentrum

Målsättningen är en självständig och välfungerande individ med eget boende, sysselsättning, socialt nätverk och meningsfull fritid.

Tamiras engagerade team arbetar lösningsfokuserat ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Tron på människans egen förmåga är stark.

Grunden i arbetet är trygghet, tillit och relationskapande. Individens delaktighet, känsla av sammanhang, tilltro till sig själv, medbestämmande, känsla av att lyckas, inre motivation och stärkta drivkrafter är centrala delar i stödinsatsen.

Barnet eller ungdomen får tillsammans med sin placerande socialsekreterare minst en utsedd kontaktperson utöver föreståndaren på stödboendet. Personalen finns tillgänglig efter barnet eller ungdomens behov.

Genomförandeplanering och uppföljning sker i samarbete mellan socialsekreterare, barn/ungdom och Tamira. Den långsiktiga målsättningen är en självständig och välfungerande individ med eget boende, sysselsättning, socialt nätverk och meningsfull fritid.

Stödboende City arbetar med tillstånd från IVO och uppfyller kraven enligt 7 kap. 2 § för att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet.