Ugglan

En lugn och trygg väg tillbaka in i samhället.

Ugglan vänder sig till människor som under en övergångsperiod behöver extra stöd. Ofta handlar det om att etablera ett drogfritt, självständigt liv med ett permanent eget boende och en meningsfull sysselsättning.

Självhushåll

Här bor man själv eller som par i en egen lägenhet med självhushåll. Personal finns dygnet runt.

Olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring

Klient tecknar egen hemförsäkring.

Gemensamhetslokal

En stor gemensamhetslokal med kök ger möjlighet till social träning och pedagogiska aktiviteter.

Gemensamhetslokal

En stor gemensamhetslokal med kök ger möjlighet till social träning och pedagogiska aktiviteter.

Fullt eller delvis möblerat

Lägenheterna är fullt möblerade men det går att möblera med eget bohag.

Fullt
möblerade lägenheter

Ugglan erbjuder eget boende i fullt möblerade lägenheter.

Möjlighet till andrahandskontrakt

De boende har möjlighet till eget andrahandskontrakt under stödperioden.

Aktiviteter på Tamiras BoCentrum

På Ugglan erbjuder Tamiras BoCentrum aktiviteter som främjar en meningsfull fritid.

Stöd i den egna planen mot självständighet.

Det helhjärtade teamet finns i fastigheten dygnet runt och ger ett tryggt situations- och individanpassat stöd. Här finns kvalificerade boendestödjare med lång erfarenhet av socialt arbete med inriktning på samsjuklighet, missbruk, riskbruk och återfallsprevention, kognitiva begränsningar, NPF, psykisk ohälsa och psykoser. Musik, film, träning, odling och matlagning är exempel på intressen som teamet gärna delar med de boende.

Kontinuitet främjas då varje boende med socialsekreterare får två kontaktpersoner. Veckomöten hålls med klienten för utvärdering och planering. Boendestödjarna arbetar utifrån individens unika förutsättningar att känna meningsfullhet och motivation i allt från ADL till att upprätta en meningsfull och hälsosam tillvaro.