Uven

Boende med individanpassat stöd vid psykisk ohälsa och samsjuklighet.

Målet på Uven är att hitta varje individs egna förutsättningar för att klara av ett eget boende. En viktig del i stödet är att etablera och motivera till hållbara relationer med aktörer inom sjukvård och öppenvårdspsykiatriska team. 

Eget boende med självhushåll

Uven består av tillgänglighetsanpassade och nyrenoverade lägenheter.

Drog- och alkoholfritt

Uven är drog- och alkoholfritt.

Gemensamhetslokal

Gemensamhetslokal med aktiviteter såsom daglig matlagning och frukostmöten.

Gemensamhetslokal

Gemensamhetslokal med aktiviteter såsom daglig matlagning och frukostmöten.

Möjlighet till eget andrahandskontrakt under stödperioden

De boende har möjlighet till eget andrahandskontrakt under stödperioden.

Personal dygnet runt för stöd och trygghet

På Uven finns personal dygnet runt och de boende erbjuds social samvaro och gemensamma måltider.

Olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring

Klient tecknar egen hemförsäkring.

Ett aktivt och motiverande stöd

På Uven på Lindängen bor huvudsakligen människor med psykiatrisk problematik och psykisk ohälsa. Även samsjuklighet förekommer. 

Boendet består av nyrenoverade en- och tvårumslägenheter samt gemensamma utrymmen för social samvaro och fritidssysselsättningar. 

Stödet till de boende utgår från en kartläggning av de individuella förutsättningarna för att så småningom klara av 

ett eget boende, med eller utan stöd. 

Tamiras personal arbetar aktivt och motiverande för att stötta de boende i att etablera och upprätthålla hållbara kontakter med viktiga aktörer som de öppenvårdspsykiatriska teamen och sjukvården. Allt stöd anpassas utifrån individen av Tamiras erfarna personal.

Uven är bemannat dygnet runt.