Bostad först och Tamiras koncept

Hemlöshet och utanförskap är komplexa problem utan enkla lösningar. Men ett första steg är att ett boende faktiskt finns. Bostad först är en metod som visat sig leda till en kraftig minskning av hemlöshet. Enligt metoden är det helt enkelt en bostad som ska till för att motverka hemlöshet.

Arbetsmetoden utvecklades i USA under 1990-talet, och går i korthet ut på att en boendelöning undantagslöst är den första stödinsatsen. När den finns på plats utformar man ytterligare stöd. Eftersom metoden anser att klienten i ett första skede behöver någonstans att bo, avviker Bostad först från traditionella arbetsmetoder som brukar ställa särskilda krav på klienten innan en boendelösning kan bli aktuellt. Framgångsrika exempel på Bostad först finns både i Sverige och internationellt.

Helsingborg stad har använt sig av metoden under flera år, liksom delstaten Utah i USA. Det är inte svårt att se paralleller mellan Bostad först och Tamiras koncept. Båda ser boendelösningen som det mest centrala i stödet till individer som vill lämna utanförskap och hemlöshet. Ytterligare en gemensam nämnare är att klienten är med och planerar sina egna stödinsatser. På så vis ligger motivation och intresse till grund för stödet, vilket ökar chanserna till resultat som består.

Boende, följsamhet och långsiktighet Framgången med Bostad först visar hur stödet till individen behöver vara följsamt och prioritera en boendelösning. Nyckeln är kombinationen av att sänka trösklarna och ha tilltro till individens vilja och förmåga. Och vill man ha resultat svart på vitt går det att titta på statistiken. I både Helsingborg och Utah bor över 80 procent av klienterna kvar och har en stabilare tillvaro. Det här visar hur mycket en boendelösning betyder för individens resa tillbaka till livet. Tamira kan tillhandahålla ett tryggt boende och den utvecklingspotential som det innebär. När klienten är hemmastadd, följer andra individuellt anpassade stödinsatser. Men det finns fler viktiga delar som vi behöver arbeta med för att långsiktigt få bukt med problemen.

Hemlöshet och utanförskap är alltför ofta en konsekvens av tidigare eller pågående beroendeproblematik. Eftersom missbruk är oförenligt med ett självständigt liv, arbetar vi med återfallsprevention. Det ger klienten goda förutsättningar att förbli drogfri oavsett vad nästa steg i livet blir. Sammantaget utgör Tamira och Bostad först ett helhetsgrepp på hemlöshet och utanförskap, där stabila boendelösningar och rätt stöd bidrar till samhällets utveckling.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för din bästa upplevelse.