Hans Swärd om utmaningar och framtiden för socialt arbete

När socialt arbete akademiserades i samband med högskolereformerna i slutet av 70-talet tog Hans Swärd med sig sin praktiska erfarenhet som socionom och genomgick forskarutbildningen. Sedan dess, under fyra årtionden, har Hans forskat kring fattigdom och brister i välfärden samt skrivit ett flertal böcker om hemlöshet. Vi träffade Hans på Socialhögskolan i Lund efter hans medverkan på Socionomdagarna 2017.

Den sociala modellen – Intervju med Alain Topor

Vad är det viktigaste faktorerna i en återhämtningsprocess och förändringen av en livssituation? Alain Topor, docent inom Socialhögskolan på Stockholms universitet, forskar kring betydelsen av det sociala i både uppkomsten av samt återhämtningen från psykiska problem. Vi har pratat med Alain inför Socionomdagarna 2017 där han under sin föreläsning utgår från sin egen forskning och ställer psykiatrins metoder mot sociala insatser.

Metodiskt arbete för positiv förändring

Med över 20 års erfarenhet har Tamira utarbetat metoder och arbetssätt som kan användas för alla klienter oavsett bakgrund eller utmaningar. Metoden ”BUSS” där en ombonad bostad är grunden för en trygg och positiv utveckling, är en anpassningsbar metod där aktiviteter och planering anpassas efter individens specifika behov och utmaningar. – Boende, Utbildning och personlig utveckling, Sysselsättning och Social gemenskap – En gemensam nämnare för alla, oavsett bakgrund, som behöver stöd för att bli eller fortsätta vara en del av samhället, är ett behov av att återfå rutiner i sitt liv.

Bostad först och Tamiras koncept

Hemlöshet och utanförskap är komplexa problem utan enkla lösningar. Men ett första steg är att ett boende faktiskt finns. Bostad först är en metod som visat sig leda till en kraftig minskning av hemlöshet. Enligt metoden är det helt enkelt en bostad som ska till för att motverka hemlöshet.