Majoriteten av Tamiras klienter vaccinerade i framgångsrikt samarbete med Malmö stad

Pandemin har ställt nya krav på Tamira. Krav som lett till fördjupade samarbeten och nya kontakter. Detta är värdefulla erfarenheter som som kommer att ha betydelse även efter pandemin. Alla medborgare har lika rätt till hälso- och sjukvård och kopplat till covid-19 har det handlat om provtagning och vaccination. Charlotta Rosing är hälso- och sjukvårdsamordnare […]

Sommar på Tamira

Har du frågor, vill du diskutera möjligheterna för en klient eller har du en akut placering? På Tamira finns vi till hands hela sommaren.  Kontakta vår placeringsansvariga Malin Lindberg så slussar hon dig vidare. Ordinarie personal bemannar våra boenden hela sommaren; förstärkta av våra duktiga sommarvikarier som är utbildade inom socialt arbete. Malin Lindberg når du på 040-688 08 […]

Examen på Tamiraakademin

tamiraakademin

Solen sken från klarblå himmel ovan taken på Lindängen i Malmö när fem nybakade socialpedagoger tog sin examen från Tamiraakademin. Studier i kombination med arbete har visat sig varit ett framgångsrecept för Tamira. Youssra Chahrour har jobbat på Tamira i fem år. När hon fick erbjudande om en yrkesutbildning till socialpedagog tackade hon genast ja. […]

Boende med stödinsatser passar inte alla

uven och ugglan

Tamira har ett nytt ramavtal med Malmö stad för Boende med stödinsatser. Men detta är bara ett av de alternativ Tamira erbjuder. Boende med stödinsatser passar klienter som är minst 21 år gamla och behöver stöd i sitt eget utvecklingsarbete. Vi stöttar bland annat individen i att etablera kontakter med aktiviteter och instanser ute i […]

Möt Malin – placeringsansvarig och din kontakt på Tamira

tamira placeringsansvarig

”Välkommen till Tamira, du pratar med Malin!” Inför en placering i något av Tamiras boenden görs en kartläggning av klientens behov och förutsättningar tillsammans med socialsekreterare. Den första kontakten är ofta Malin Lindberg, som är placeringsansvarig. – I det första samtalet skaffar vi oss en helhetsbild av klientens situation och vilket stöd hen kan tänkas behöva. […]

Tamira tilldelas Boende med stödinsatser av Malmö stad

Tamira Malmö AB och Tamira Stödboende AB har medverkat och fått tilldelning i Malmö stads upphandling Boende med stödinsatser. Detta innebär att Tamira nu kan erbjuda totalt 125 platser inom ramarna för Boende med stödinsatser. ”Vi är självklart stolta över det förtroende som Malmö stad har för oss och det arbete som vi sedan 20 […]

Det viktiga teamet runt klienten

På Tamira arbetar vi alltid för att uppnå en så hög självständighet som är möjligt för varje individ. Ett gott samarbete med aktörer ute i samhället är en viktig nyckel. Två av dessa är teamen ACT och NIP. ACT står för Assertive Community Treatment – en behandlingsform som är aktivt uppsökande med rehabilitering i klientens […]

Hela människan får stöd på Uven

uven

På Uven får människor med komplex problematik en fast punkt och individanpassat stöd. Det är människor som annars lätt hamnar ”mellan stolarna”. Melinda Jönsson, boendestödjare på Uven, berättar: – Den här målgruppen har psykisk ohälsa och ibland även samsjuklighet, det kan vara komplext. Det tar tid att bygga upp ett förtroende och det är viktigt […]

En plats för återhämtning vid misstänkt covid-19

Pandemin har skapat en aldrig tidigare upplevd gemenskap i samhället. Coronasmittan drabbar alla. Men alla har inte samma möjlighet att hantera den på bästa sätt. Tamira erbjuder sedan i maj 2020 lägenheter med personalstöd för den som saknar boende och får symptom på covid-19. Här får man vila upp sig i en varm och ombonad […]

Bemanning dygnet runt på Ugglan

I centrala Limhamn finns vårt boende Ugglan, en plats där människor med missbruksproblematik får kvalificerat stöd på vägen mot en meningsfull, fungerande tillvaro. Ugglans boendestödjare har lång erfarenhet av socialt arbete för klienter med varierat stödbehov. På Ugglan finns vi på plats dygnet runt och stöttar de boende på ett individ- och situationsanpassat sätt. Att […]