Det viktiga teamet runt klienten

På Tamira arbetar vi alltid för att uppnå en så hög självständighet som är möjligt för varje individ. Ett gott samarbete med aktörer ute i samhället är en viktig nyckel. Två av dessa är teamen ACT och NIP.

ACT står för Assertive Community Treatment – en behandlingsform som är aktivt uppsökande med rehabilitering i klientens hem och vardag i samhället. NIP står för nyligen insjuknad i psykossjukdom. Tillsammans med teamen bildar vi på Tamira ett stabilt nätverk kring de klienter som är knutna till oss och teamen.

Cristina Birgersson, verksamhetschef på Tamira, berättar:

”Vi kan stötta och motivera klienten i att komma iväg till mötena med teamet och att ta sin medicin. Tillgängligheten hos teamen är det allra viktigaste: vi kan alltid ringa om någon skulle bli sämre. Vi kan rådgöra och de är snabba med att komma ut om det är det som behövs.”

Vi bad våra ”kollegor” på ACT och NIP-teamen om några ord om vårt samarbete:

”Ni ser vad som sker i det dagliga livet hos klienterna och vi jobbar med den andra biten. Det är väldigt viktigt med en helhetssyn.”
Ann-Charlotte Björklund, peer support, ACT

”Det är en stor fördel att personerna har tryggt boende vilket underlättar utredning av patienterna då de basala behoven måste bli tillgodosedda för att kunna göra en bedömning, utredning och behandla patienten. Har patienten inte tak över huvudet försvåras detta avsevärt. Trots att vi jobbar under helt olika former, dvs ni som privat aktör och vi som regional verksamhet så funkar det otroligt bra.”
Erik Åkesson, sjuksköterska, NIP-teamet.

Kontakta oss för rådgivning och placering!

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för din bästa upplevelse.