Majoriteten av Tamiras klienter vaccinerade i framgångsrikt samarbete med Malmö stad

Pandemin har ställt nya krav på Tamira. Krav som lett till fördjupade samarbeten och nya kontakter. Detta är värdefulla erfarenheter som kommer att ha betydelse även efter pandemin.

Alla medborgare har lika rätt till hälso- och sjukvård och kopplat till covid-19 har det handlat om provtagning och vaccination. Charlotta Rosing är hälso- och sjukvårdsamordnare i Malmö stad och arbetar bland annat med att förbättra ingången till sjukvården för utsatta grupper. Hon kan vittna om hur hemlösa ofta är stigmatiserade inom vården:

– De upplever att de blir illa bemötta, får helt enkelt inte det bemötande som du eller jag skulle få.

Charlotta Rosing märker också i sina kontakter med vårdcentralerna att det finns en oro för att möta de här människorna. Hennes plan är att arbeta med utbildning i bemötande, inte bara när det gäller covid.

Vårdpersonalens ansvar

Hon konstaterar att många drar sig för att söka vård och behöver mycket motivering. Men hälso- och sjukvårdsansvaret här ligger på vårdpersonalen, menar hon. – De behöver möta upp målgruppen för att det ska bli bra. Hon ser också något positivt i erfarenheterna av pandemin. Vårdpersonal har utifrån covid samarbetat mer. Det har inneburit att vårdpersonal kommit ut till boenden för att provta och vaccinera, det har lett till ökad kunskap om målgruppen. – De har ju sett att de behövs och att det inte är så farligt.

Majoriteten vaccinerad

Charlotta Rosing ser positivt på den fortsatta utvecklingen. Förutom oro inför vårdkontakten fanns också tidigare en skepsis mot vaccinet bland de hemlösa, en skepsis som nu avtar. Vårdpersonalen har lärt känna gruppen och visar förståelse, även för situationer som kan uppkomma som leder till avbokade tider. Flexibilitet och en stor vilja att säkerställa att alla får sitt vaccin präglar nu kontakterna. När det gäller Tamiras klienter är majoriteten idag vaccinerade. Cristina Birgersson, verksamhetschef på Tamira berättar: – Jag vet att vårdpersonalen som jobbat med den här gruppen är stolta över sin insats, när man läst i tidningen om vårdpersonal som slitit, har de känt att de också gjort en insats under pandemin. Vi på Tamira känner också att vårt arbete bidragit till att smittspridningen i den här gruppen inte blivit så stor som man kanske befarade i början.
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för din bästa upplevelse.