Metodiskt arbete för positiv förändring

Med över 20 års erfarenhet har Tamira utarbetat metoder och arbetssätt som kan användas för alla klienter oavsett bakgrund eller utmaningar. Metoden ”BUSS” där en ombonad bostad är grunden för en trygg och positiv utveckling, är en anpassningsbar metod där aktiviteter och planering anpassas efter individens specifika behov och utmaningar. – Boende, Utbildning och personlig utveckling, Sysselsättning och Social gemenskap – En gemensam nämnare för alla, oavsett bakgrund, som behöver stöd för att bli eller fortsätta vara en del av samhället, är ett behov av att återfå rutiner i sitt liv.

Merparten av socialt arbete handlar just om att bidra med en plattform som ger människor trygghet och självförtroende att skapa positiv förändring och en förbättrad livskvalitet. För att göra detta har Tamira utvecklat metoden ”BUSS” – Boende, Utbildning och personlig utveckling, Sysselsättning och Social gemenskap. – BUSS utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt – det vill säga fokus på styrkor eller att omvända svagheter till något positivt. Alla klienter får en individuell handlingsplan som utgår ifrån de behov som finns och de förändringar som är möjliga att göra, säger Cristina Birgersson, verksamhetschef på Tamira. Boende är en grundläggande förutsättning för alla som Tamira ger stöd åt. Utan ett tryggt och ombonat hem, är det omöjligt att börja göra positiva förändringar i sitt liv.

Nästa steg är att fokusera på utbildning och personlig utveckling där klienten får stöd och vägledning kring livets praktiska utmaningar baserat på individuella behov. Det kan handla om allt från hur det går till med kontakter med myndigheter till hur man håller en hushållsbudget. Därefter är sysselsättning en viktig komponent i förändringsprocessen där det handlar om att skapa rutiner och en fast punkt i livet. Vissa klienter har redan ett jobb medan andra kanske kommer direkt från sjukhus, behandling eller anstalt och därför behöver stöd i att hitta en daglig syssla.

Sist men inte minst erbjuder Tamira former för social gemenskap med fokus på att klienterna omger sig med människor som ger stöd, vänskap och positiv energi. – Ensamhet är oftast ett stort hinder i processen att förändra sitt liv. Vi försöker hela tiden skapa förutsättningar för att våra klienter ska kunna bygga ut sitt kontaktnät och få fler positiva influenser i sitt liv. Alla som kommer i kontakt med Tamira bjuds in till ett startmöte för att ta del av allmän info och för att komma fram till en plan för framtiden. Allt bygger på frivillighet och det är viktigt att det finns ett samförstånd mellan alla parter kring vilka förväntningar som finns från båda håll. – Det grundläggande är att individen faktiskt vill göra en förändring, att de vill lyckas och att de vill göra det tillsammans med oss. Det är viktigt att vi är helt överens om förutsättningarna och att individen är beredd att styra om sin livsstil, fortsätter Cristina.

När en klient tackar ja till en plats hos Tamira, utses en boendestödjare som fungerar som personlig kontaktperson. Därefter sker ett andra möte där samma information som tidigare upprepas för att säkerställa att förväntningarna från alla parter verkligen stämmer. Arbetet med handlingsplanen inleds sedan med att kartlägga vilka förutsättningar som finns och vad som är extra viktigt att fokusera på för att skapa en ökad livskvalitet. – Vi jobbar på veckobasis med löpande uppföljning med både klient, boendestödjare och socialsekreterare. Det handlar om att ta reda på vad som har hänt sedan sist och ge uppmuntran för framgångar, men också stöd och råd kring motgångar och hur vi kan vända dessa till något positivt, avslutar Cristina. Tamiras metod är baserad på över 20 års erfarenhet av socialt arbete och leder ofta till goda resultat, så länge klienten har viljan och motivationen att skapa förändring i sin livssituation.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för din bästa upplevelse.