Akutboende för hemlösa med covid-19

Nytt avtal med Malmö stad öppnar möjligheter för hemlösa i Corona-tider Tamira har fått förtroendet att erbjuda hjälp till hemlösa med misstänkta symtom eller konstaterad covid-19. Genom ett nytt avtal med Malmö Stad kan vi erbjuda 15 egenvårdsplatser i akutboende. De 15 egenvårdsplatserna vänder sig främst till personer med pågående missbruk och/eller psykisk ohälsa  Verksamheten bedrivs i enskilda lägenheter

Bostad först och Tamiras koncept

Hemlöshet och utanförskap är komplexa problem utan enkla lösningar. Men ett första steg är att ett boende faktiskt finns. Bostad först är en metod som visat sig leda till en kraftig minskning av hemlöshet. Enligt metoden är det helt enkelt en bostad som ska till för att motverka hemlöshet. Arbetsmetoden utvecklades i USA under 1990-talet,

Metodiskt arbete för positiv förändring

Med över 20 års erfarenhet har Tamira utarbetat metoder och arbetssätt som kan användas för alla klienter oavsett bakgrund eller utmaningar. Metoden ”BUSS” där en ombonad bostad är grunden för en trygg och positiv utveckling, är en anpassningsbar metod där aktiviteter och planering anpassas efter individens specifika behov och utmaningar. – Boende, Utbildning och personlig

Hans Swärd om utmaningar och framtiden för socialt arbete

När socialt arbete akademiserades i samband med högskolereformerna i slutet av 70-talet tog Hans Swärd med sig sin praktiska erfarenhet som socionom och genomgick forskarutbildningen. Sedan dess, under fyra årtionden, har Hans forskat kring fattigdom och brister i välfärden samt skrivit ett flertal böcker om hemlöshet. Vi träffade Hans på Socialhögskolan i Lund efter hans