Den sociala modellen – Intervju med Alain Topor

Vad är det viktigaste faktorerna i en återhämtningsprocess och förändringen av en livssituation? Alain Topor, docent inom Socialhögskolan på Stockholms universitet, forskar kring betydelsen av det sociala i både uppkomsten av samt återhämtningen från psykiska problem. Vi har pratat med Alain inför Socionomdagarna 2017 där han under sin föreläsning utgår från sin egen forskning och

Trygghetsjouren bidrar till trygghet genom tillgänglighet

Trygghetsjouren verkar inom flertalet av våra verksamhetsområden med ett gemensamt mål; positiv och varaktig förändring med utgångspunkt i trygghet och goda relationer. Trygghetsjouren arbetar kontinuerligt med relationsskapande insatser i bostadsområden. Insatserna utgörs bland annat av trygghetsvandringar, uttryckning och telefonstöd. Men förutom ett sådant utomstående arbete har trygghetsjouren möjlighet att fylla ytterligare en viktig funktion. Trygghetsjouren