Det viktiga teamet runt klienten

På Tamira arbetar vi alltid för att uppnå en så hög självständighet som är möjligt för varje individ. Ett gott samarbete med aktörer ute i samhället är en viktig nyckel. Två av dessa är teamen ACT och NIP. ACT står för Assertive Community Treatment – en behandlingsform som är aktivt uppsökande med rehabilitering i klientens […]