Möt Malin – placeringsansvarig och din kontakt på Tamira

tamira placeringsansvarig

”Välkommen till Tamira, du pratar med Malin!” Inför en placering i något av Tamiras boenden görs en kartläggning av klientens behov och förutsättningar tillsammans med socialsekreterare. Den första kontakten är ofta Malin Lindberg, som är placeringsansvarig. – I det första samtalet skaffar vi oss en helhetsbild av klientens situation och vilket stöd hen kan tänkas behöva. […]

Hela människan får stöd på Uven

uven

På Uven får människor med komplex problematik en fast punkt och individanpassat stöd. Det är människor som annars lätt hamnar ”mellan stolarna”. Melinda Jönsson, boendestödjare på Uven, berättar: – Den här målgruppen har psykisk ohälsa och ibland även samsjuklighet, det kan vara komplext. Det tar tid att bygga upp ett förtroende och det är viktigt […]