Möt Malin – placeringsansvarig och din kontakt på Tamira

tamira placeringsansvarig

”Välkommen till Tamira, du pratar med Malin!” Inför en placering i något av Tamiras boenden görs en kartläggning av klientens behov och förutsättningar tillsammans med socialsekreterare. Den första kontakten är ofta Malin Lindberg, som är placeringsansvarig. – I det första samtalet skaffar vi oss en helhetsbild av klientens situation och vilket stöd hen kan tänkas behöva. […]