Stödboende City

Stödboende City förbereder barn och unga, från 16 år till och med 20 år, inför ett självständigt liv och ett eget självständigt boende. Stödboende City erbjuder eget boende i fullt möblerad enrumslägenhet med individuellt anpassat stöd. Stödboendet tar emot barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation och barn