Tamira – det självklara valet!

Tamira höstbild

Tamira företagsgrupp grundades år 2000 och har under de senaste 20 åren lotsat över 300 människor från hemlöshet till egen bostad. Våra boendemiljöer erbjuder nyrenoverade lägenheter, hela och rena hemmiljöer och samtliga verksamheter är centralt belägna mindre än 15 minuter från Malmö centralstation. Vi finns tillgängliga för klienterna även utanför avtalad tid då vår Trygghetsjour, bestående av två team som arbetar årets alla kvällar och nätter, utgår från, och efter behov ronderar i, våra verksamheter.
 
Tamira har sedan 2021 ett avtal med Malmö stad avseende Boende med stödinsatser – Från hemlöshet till en egen bostad.
 
Ett vinnande arbetssätt.
 
Genomförande planer är A och O
 
Våra medarbetare har eftergymnasial utbildning som socialpedagoger samt gedigen kunskap och erfarenhet att utifrån varje unik klient verka och kommunicera de gemensamt upprättade genomförandeplanerna. Kommunikationen sker löpande genom att återkoppla utveckling och händelser till handläggarna, samt i dialog med varje klient verka för att stödja till positiva och varaktiga förändringar. 
 
Uppföljning en självklarhet
 
Samtliga medarbetare på Tamira är väl medvetna om vikten av att alla insatser både skall, och behöver följas upp, såväl interna som externa insatser. Detta är även en självklar del av Tamira:s kvalitetsledningssystem, där vi med hjälp av månadsvisa uppföljningar och rapporter löpande utvärderar utfall utifrån varje unik genomförandeplan. Varje avvikelse och förändring används i vårt ständigt pågående utvecklingsarbete. Varje steg räknas!

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för din bästa upplevelse.