TamiraAkademin

Kunskap är en förutsättning för kvalitativt socialt arbete. Genom akademin utbildar vi morgondagens socialarbetare och kompetensutvecklar vår egen personal. TamiraAkademin anordnar föreläsningar, kurser och utbildningar i samarbete med bl.a. Sverigehälsan och andra externa aktörer. TamiraAkademin riktar även kursutbud till externa aktörer.

Våra utbildningar