Vi skapar tryggare bostadsområden, hus och gårdar!

Tamiras Trygghetsjour arbetar på uppdrag av fastighetsägare och hyresvärdar och representerar dem efter kontorstid och finns tillgängliga för hyresgästerna 365 dagar om året. Trygghetsjouren kan via telefon eller på plats förmedla fastighetsägarens trivselregler och påverka hyresgästernas förståelse för varandra och utgöra ett trygghetsskapande inslag.

ikon telefon

Hyresgästen får stöd och råd via telefon alla dagar om året vid upplevd störning eller oro i sin boendemiljö. Trygghetsjouren nås fredag, lördag och helgdagar mellan kl. 19.30 – 05.00. Söndag till torsdag mellan kl. 19.30 – 04.00

Trygghetsjouren gör utryckningar för att bekräfta om störning pågår eller inte. De möter både de som blir störda och de som uppges störa och verkar för att störningen att upphöra.

Trygghetsjouren genomför trygghetsvandringar och förebyggande fältarbete i vissa fastigheter eller i hela bostadsområden. Genom sin närvaro i området blir Trygghetsjouren en naturlig del i gatubilden – de knyter kontakter och skapar förtroende.

Trygghetsjourens personal är anställda utifrån sin yrkeskompetens och förmåga att hantera människor. De har tidigare arbetat inom bland annat psykiatri, missbruksvård, socialtjänst och förebyggande ungdomsverksamhet. Personalen arbetar såväl förebyggande som lösningsorienterat med konflikthantering och har ett lågaffektivt förhållningssätt vid uppkomna situationer. De vet när andra instanser behöver kopplas in såsom polis och social jour.

Vanliga frågor och svar

Kan alla kontakta Trygghetsjouren?

  • Trygghetsjouren är en tjänst som fastighetsägare och hyresvärdar väljer att använda för att skapa trygghet för sina hyresgäster. Så din fastighetsägare måste ha avtal med oss för att du skall kunna använda dig av våra tjänster.

Kan jag som anmälare vara anonym?

  • Du får självklart vara anonym även när du ringer oss, men vi får ett bättre resultat om vi kan ha en dialog. Framförallt kan vi behöva din hjälp med att komma in och lyssna.

Hur når jag Trygghetsjouren på natten?

  • Du ringer din fastighetsägares journummer och blir på så sätt kopplad till vår linje.

Om du som fastighetsägare, hyresvärd eller företrädare för en bostadsrättsförening är intresserad av en egen trygghetsjour är du varmt välkommen att ringa verksamhetschef Cristina Birgersson 🕾 040- 688 08 10 eller maila cristina.birgersson@tamira.se