Trygghetsjouren bidrar till trygghet genom tillgänglighet

Trygghetsjouren verkar inom flertalet av våra verksamhetsområden med ett gemensamt mål; positiv och varaktig förändring med utgångspunkt i trygghet och goda relationer.

Trygghetsjouren arbetar kontinuerligt med relationsskapande insatser i bostadsområden. Insatserna utgörs bland annat av trygghetsvandringar, uttryckning och telefonstöd. Men förutom ett sådant utomstående arbete har trygghetsjouren möjlighet att fylla ytterligare en viktig funktion. Trygghetsjouren säkerställer också att våra klienter under dygnets alla timmar alltid har någon att kontakta. Har man en tillfällig bostad hos oss kan man vara trygg med att en mänsklig kontakt alltid finns tillgänglig, oavsett boendetyp. I samband med att en ny person flyttar in gör trygghetsjouren ett första besök, säger hej och visar att en mänsklig kontakt alltid finns nära. Att boende kontaktar trygghetsjouren kan ha sin bakgrund i enklare praktikaliteter, men också i känslor av ångest och oro, där det kan kännas omöjligt att bemöta och sortera tankar på egen hand. Vad det än kan handla om är det viktigt att det alltid finns någon där, och det säkerställer vi med trygghetsjouren.

Förutom att bidra till en känsla av trygghet kommer trygghetsjouren med konkreta fördelar även för våra boendestödjare, då möjligheten finns att planera in ett besök av trygghetsjouren utanför dagens arbetstimmar. Eftersom de boendes närmiljö är en så pass betydande faktor för positiv utveckling, har trygghetsjouren möjlighet att bidra till den heltäckande översikten och se till att närmiljön erbjuder så bra förutsättningar som möjligt. Anledningen till besöket kan exempelvis vara att personal gjort bedömningen att boendet skulle må bra av en personalnärvaro utanför deras egna arbetstimmar, eller annan specifik omständighet som nödvändiggör en tillsynsinsats.

För att ytterligare se till en god miljö kan det förekomma att trygghetsjouren genomför förebyggande trygghetsvandringar i verksamheterna, precis som ute i de bostadsområden vi samarbetar med. Oavsett om trygghetsjourens arbetslag löser ett störningsärende i ett bostadsområde eller pratar med en klient efter ordinarie personal gått för dagen, ligger nyttan och styrkan i förmågan att etablera och upprätthålla en god relation. Av precis den anledningen består trygghetsjourens arbetslag av personer med erfarenhet från situationer och omständigheter som bäst bemöts genom förtroendeingivande och konstruktiv dialog. Med ett sådant förhållningssätt har vi större möjlighet att uppnå samförstånd och respekt.

Det här utgör det första steget mot hållbara relationer, vilket i sin tur utgör fundamentet för en förbättrad social tillvaro för individen och samhället. Som socialt företag vill vi skapa social nytta i allt vi gör. Och eftersom det inte går att prata om det sociala i något sammanhang och utesluta begrepp som dialog och relation, är trygghetsjourens arbete ett viktigt inslag i vår verksamhet. Att stärka relationer i det mänskliga mötet och att bidra till en övergripande trygghetskänsla är trygghetsjourens sammanfattade kompetens och värde.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för din bästa upplevelse.