Trygghetsjouren

För dig som äger eller förvaltar fastigheter skapar vi tryggare bostadsområden, hus och gårdar.

Tamiras Trygghetsjour arbetar på uppdrag av fastighetsägare och hyresvärdar och representerar dem efter kontorstid. Jouren finns tillgänglig för hyresgästerna 365 dagar om året och fyller en trygghetsskapande funktion. Trygghetsjouren kan via telefon eller på plats förmedla fastighetsägarens trivselregler och påverka hyresgästernas förståelse för varandra.

Vi skapar tryggare bostadsområden, hus och gårdar

Trygghetsjourens personal är anställd utifrån yrkeskompetens och förmåga att hantera människor. De har tidigare arbetat inom bland annat psykiatri, missbruksvård, socialtjänst och förebyggande ungdomsverksamhet. Personalen arbetar såväl förebyggande som lösningsorienterat med konflikthantering och har ett lågaffektivt förhållningssätt i uppkomna situationer. De vet när instanser som polis och socialjour behöver kopplas in.

Hyresgästen

Hyresgästen får stöd och råd via telefon alla dagar om året vid upplevd störning eller oro i sin boendemiljö. Trygghetsjouren nås:

Skapa förtroende

Trygghetsjouren genomför trygghetsvandringar och förebyggande fältarbete i vissa fastigheter eller i hela bostadsområden. Genom sin närvaro i området blir Trygghetsjouren en naturlig del i gatubilden – de knyter kontakter och skapar förtroende.

Utryckningar

Trygghetsjouren gör utryckningar för att bekräfta om störning pågår eller inte. De möter både de som blir störda och dem som uppges störa, och verkar för att störningen ska upphöra.  

Vanliga frågor

Kan alla kontakta Trygghetsjouren?

Du får självklart vara anonym även när du ringer oss, men vi får ett bättre resultat om vi kan ha en dialog. Framförallt kan vi behöva din hjälp med att komma in och lyssna.

Kan jag som anmälare vara anonym?

Trygghetsjouren är en tjänst som fastighetsägare och hyresvärdar väljer att använda för att skapa trygghet för sina hyresgäster. Så din fastighetsägare måste ha avtal med oss för att du skall kunna använda dig av våra tjänster.

Hur når jag Trygghetsjouren på natten?

Du ringer din fastighetsägares journummer och blir på så sätt kopplad till vår linje.

Beställning av Trygghetsjouren

Trygghetsjouren är en tjänst för dig som äger eller förvaltar fastigheter. Jouren skapar trygga miljöer och är tillgänglig när du inte kan vara det. Fyll i formuläret för att beställa Trygghetsjouren. Har du några övriga frågor kontakta oss på 040 688 08 00 eller maila info@tamira.se