Bemanning dygnet runt på Ugglan

I centrala Limhamn finns vårt boende Ugglan, en plats där människor med missbruksproblematik får kvalificerat stöd på vägen mot en meningsfull, fungerande tillvaro. Ugglans boendestödjare har lång erfarenhet av socialt arbete för klienter med varierat stödbehov. På Ugglan finns vi på plats dygnet runt och stöttar de boende på ett individ- och situationsanpassat sätt. Att […]