Boende i hemmiljö

Med individanpassat stöd utifrån förutsättningar och behov.

Tamira utvecklar stöd och boendelösningar som möter samhällets behov. Vi tillhandahåller boende i hemmiljö med stöd utformat efter varje individs förutsättningar. Nycklarna till framgång finner vi i individen tillsammans med våra grundpelare: boende, personlig utveckling, sysselsättning och social gemenskap.

Tamira utvecklar och erbjuder stöd och boendelösningar anpassade efter samhällets behov av sociala insatser.

Tillsammans med socialsekreterare och klient behovsmatchar vi boende och vistelse hos oss. Nycklarna till framgång finner vi i individen tillsammans med våra grundpelare: boende, personlig utveckling, sysselsättning och social gemenskap.

Vi arbetar utifrån genomförandeplanen, följer upp den individuella utvecklingen och återkopplar till socialsekreteraren. Vår arbetsprocess är systematisk, klientarbetet dokumenteras och följs upp i vårt kvalitets- och dokumentationssystem. Varje socialsekreterare (eller annan myndighetsutövare) får minst en utsedd kontaktperson per klient.

Vi stöttar de boende med vardagsstruktur, pedagogiska och sociala aktiviteter, motivation till arbete, studier och meningsfull fritid, samhällsorientering, hushållsekonomi, kosthållning, sunda vanor, goda relationer samt psykisk och fysisk hälsa. Vi vägleder de boende till sin egen nivå av självständighet och erbjuder stöd för att knyta upp externa stöd- och vårdinsatser. 

Eget boende i fullt möblerad enrumslägenhet med individuellt anpassat stöd.

Nyrenoverade lägenheter i en enskild fastighet på lugna Limhamn med personal på plats dygnet runt.

Uven är handikappanpassat och har upparbetat samarbete med hemtjänst, hemsjukvård och funktionsstödsförvaltningen.