Lindängen

En lugn och trygg väg tillbaka in i samhället.

Boendet på Lindängen vänder sig till människor som under en övergångsperiod behöver stöd. Ofta handlar det om att etablera ett drogfritt, självständigt liv med ett permanent eget boende och en meningsfull sysselsättning

Självhushåll

Här bor man själv eller som par i en egen lägenhet med självhushåll. Personal finns dygnet runt.

Drog- och alkoholfritt

Boendet på Lindängen är drog- och alkoholfritt.

Gemensamhetslokal

Gemensamhetslokal med kök ger möjlighet till social träning och pedagogiska aktiviteter.

Tillstånd från IVO

Stödboende City arbetar med tillstånd från IVO

Fullt möblerad lägenhet/möjlighet till eget bohag finns

Stödboende City erbjuder eget boende i fullt möblerad enrumslägenhet med individuellt anpassat stöd.

Fullt möblerad lägenhet

Eget boende i fullt möblerad enrumslägenhet med individuellt anpassat stöd.

Olycksfalls-, skade- och ansvarsförsäkring

Klienten tecknar egen hemförsäkring.

Tamiras engagerade team arbetar lösningsfokuserat ur ett socialpedagogiskt perspektiv. Tron på människans egen förmåga är stark.

Grunden i arbetet är trygghet, tillit och relationskapande. Individens delaktighet, känsla av sammanhang, tilltro till sig själv, medbestämmande, känsla av att lyckas, inre motivation och stärkta drivkrafter är centrala delar i stödinsatsen.

Barnet eller ungdomen får tillsammans med sin placerande socialsekreterare minst en utsedd kontaktperson utöver föreståndaren på stödboendet. Personalen finns tillgänglig efter barnet eller ungdomens behov.

Genomförandeplanering och uppföljning sker i samarbete mellan socialsekreterare, barn/ungdom och Tamira. Den långsiktiga målsättningen är en självständig och välfungerande individ med eget boende, sysselsättning, socialt nätverk och meningsfull fritid.

Stödboende City arbetar med tillstånd från IVO och uppfyller kraven enligt 7 kap. 2 § för att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet.